Home ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งกรรมการบริหารวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์ วาระ 2556-2558
แต่งตั้งกรรมการบริหารวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์ วาระ 2556-2558
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13:04 น.

logo1-2

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ วาระ 2556-2558 
วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 


เรียนท่านสมาชิกวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยทุกท่าน


     เนื่องจากในวันที่ 28มีนาคม 56 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมธุรการของคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยฯชุดใหม่ 
วาระ 55-56 เป็นนัดแรก ผมจึงขออนุญาตสรุปเนื้อหาสาระของการประชุมที่สำคัญมาแจ้งให้แก่ท่านสมาชิกทราบดังนี้ครับ
 

1.การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯชุดใหม่ ดังนี้

- นพ. นครชัย เผื่อนปฐม        ประธาน

- นพ. ไชยวิทย์ ธนไพศาล      ผู้รั้งประธาน และตัวแทนในราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

- นพ.เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน     เลขาธิการ

- นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา     เหรัญญิก

- นพ.กุลพัฒน์ วีรสาร             กรรมการวิชาการ 

- นพ.อำนาจ กิจควรดี            กรรมการวารสาร 

- นพ.ยอดรัก ประเสริฐ            นายทะเบียน

- นพ.พีระ นาคลออ                ปฏิคม

- นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์          กรรมการกลาง


- นพ.ศรัณย์ นันทอารี             กรรมการกลาง


- นพ.ประชา ชยาภัม              กรรมการกลาง

 
- นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร          กรรมการกลาง


- นพ.วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์       กรรมการกลาง


- นพ.ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง             กรรมการกลาง


- นพ.เอก หังสสูต                 กรรมการกลาง


ทั้งนี้ประธานได้มอบหมายหน้าที่พิเศษนอกเหนือหน้าที่ประจำแก่กรรมการบริหารฯ 3 ท่านคือ

   นพ. ไชยวิทย์ ฯ    ตัวแทนในราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย


   นพ.สิรรุจน์ ฯ        ติดต่อฝ่ายต่างประเทศ


   นพ.ยอดรักฯ        ด้านจริยธรรม


   นพ.รุ่งศักดิ์ฯ เลขาธิการ อฝส.สาขาประสาทศัลยศาสตร์


ส่วนเรื่อง Basic Science และวิจัย จะพิจารณาขอให้กรรมการกลางมาช่วยเพิ่มเติมต่อไป
หากท่านสมาชิกต้องการความช่วยเหลือใดๆก็สามารถติดต่อมาที่คณะกรรมการได้ครับ


2.ความคืบหน้าการยกเลิกสมาคมประสาทฯเดิม ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ท่านประธานฯ ศุภโชค 
ขณะนี้การดำเนินการยกเลิกดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย สมบูรณ์แล้วครับ โดยได้รับการประกาศจากนายทะเบียนสมาคม
กรุงเทพมหานคร มีคำสั่งให้รับจดทะเบียนเลิกสมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ต้องขอขอบพระคุณ
ท่านประธานฯศุภโชค ที่ท่านได้ช่วยดำเนินการเรื่องนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ

3.จะมีการประชุม WFNS ที่ประเทศเกาหลีไต้ในเดือน ก.ย.2556 นี้ ขอให้สมาชิกที่สนใจจะไปร่วมประชุมดังกล่าว
ได้เตรียมตัวไว้แต่เนินๆครับซึ่งขณะนี้ทางวิทยาลัยฯกำลังดำเนินการหาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุม
ดังกล่าว หากมีความคืบหน้าจะได้นำมาเสนอให้ทราบต่อไปครับ


4.สำหรับการประชุมในประเทศในช่วงใกล้ๆนี้ก็จะมีการประชุมดังนี้ครับ
การประชุม Neurosurgery Inter-hospital Conferences วันศุกร์ที่19 เมษายน 2556
ที่ห้อง
ประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามาธิบดี

ประชุม NAT 2013 วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556 ที่ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  รพ.พระมงกุฎเกล้า 

ก็ขอเรียนเชิญสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมประชุมครับ


นพ. เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน เลขาธิการฯ 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 เมษายน 2013 เวลา 05:39 น.
 
เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Download
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Follow us on
 
      

© 2012-2018 The Royal College of Neurological Surgeons of Thailand. All right reserved.
View counter stats