ข่าว

PNI-KKU cadaver workshop "Techniques of Epilepsy Surgery , November 11-12, 2016" เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม เป็นต้นไป

?

?poster fina3l

?

coverpage

?

?

Epilepsy-Surgery-final-1

?

Epilepsy-Surgery-final-2

?

PNI-KKU-Hands-on-Cadaver-Workshop

?

VKKC-Map

?

?

Download:

1.Brochure

2.แบบตอบรับการสำรองห้องพัก

3.แผนที่

?

?