ข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบปากเปล่า


?

? ? ? ? ? ? ? ? ? รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่า

?

1. ?นพ.กรินทร์ ? ?วรรธนะเลาหะ ? ? ?ม.สงขลานครินทร์
2. ?นพ.กิติภัทท์ ? ?กฤตยาภิรมย์ ? ? ?รพ.รามาธิบดี
3. ?นพ.ศุภมิตร ? ?แจ้คำ ? ? ?รพ.รามาธิบดี
4. ?นพ.จิตติพงษ์ ? ?แสนโภชน์ ? ? ?รพ.รามาธิบดี
5. ?นพ.อุดม ? ?บวรวราภรณ์ ? ? ?รพ.จุฬา
6. ?นพ.พีรุตม์ ? ?ศิวเวทพิกุล ? ? ?สถาบันประสาท
7. ?นพ.เขมชาติ ? ?อาจรัตนกูล ? ? ?ม.เชียงใหม่
8. ?นพ.สุวิทย์ ? ?ใหมเจริญ ? ? ?รพ.พระมงกุฎ
9. ?นพ.กฤษพงศ์ ? ?บำรุงวงศ์ ? ? ?รพ.พระมงกุฎ
10. รท.วีระวงศ์ ? ?แสงโพธิ์ ? ? ?รพ.พระมงกุฎ
11. นพ.ชุมพล ? ?คคนานต์ ? ? ?ศิริราชพยาบาล
12. นพ.อิสระ ? ?เบญจมินทร์ ? ? ?ศิริราชพยาบาล
13. พญ.วีณา ? ?เรืองเกรียงสิน ? ? ?ศิริราชพยาบาล
14. นพ.ศรัณย์ ? ?โชติกเสถียร ? ? ?ศิริราชพยาบาล