ข่าว

ขอเชิญร่วมประชุม NAT UPDATE 2016 Multimodalities Modern Problem-solving & Decision Making วันที่11-13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และชมรมพยาบาลประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขอเชิญร่วมประชุม NAT UPDATE 2016?
Multimodalities Modern Problem-solving & Decision Making
วันที่11-13 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


NAT 2016_poster


Nat-2016-001-a


Nat-2016-002-b


registration form_2016-1
Download :-

1.Brochure 1

2.Brochure 2

3.Registration form