ข่าว

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสอายุวัฒนามงคล ๗ รอบ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสอายุวัฒนามงคล ๗ รอบ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องมงคลนาวิน ชั้น ๑๐ อาคาร สก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สอบถามรายละเอียดโทร. ๐๒-๒๕๖-๔๑๐๕

Screen Shot 04-19-16 at 08.46 AM


Screen Shot 04-19-16 at 08.47 AM