ข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ endocopic workshop: basic course ครับ สำหรับประสาทศัลยแพทย์ และแพทย์ ประจำบ้านที่สนใจ มีทั้ง intraventricle procedure และ endonasl transshpenoid approach ฝึกใน model และ cadavers

?

?

?

?

อประชาสัมพันธ์ endocopic workshop: basic course ครับ

สำหรับประสาทศัลยแพทย์ และแพทย์ ประจำบ้านที่สนใจ

มีทั้ง intraventricle procedure และ endonasl transshpenoid approach

ฝึกใน model และ cadavers

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ?Neuroendoscope Workshop?

ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2558


?

Neuroendoscope Workshop 2015_001

?

registration form_ Neuroendoscope Workshop-1?

?

registration form_ Neuroendoscope Workshop-2

?

?

Download ?PDF :-

- โปสเตอร์

- ใบสมัคร

?

?

?