ข่าว

ขอเชิญสมาชิก รวปศท. ชมรมพยาบาลศัลยกรรมประสาทแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมงาน The NAT 2015 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558


? ? ?ขอเชิญสมาชิก รวปศท. ชมรมพยาบาลศัลยกรรมประสาทแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมงาน ? ?The NAT 2015 ? ? ณ ห้องประชุมใหญ่ ? ชั้น 10 ? อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันประจำปี

ของแพทย์และพยาบาลทางด้านศัลยกรรมประสาท ? ? โดยในปีนี้จะมีวิทยากรจากต่างประเทศ

ที่มีชื่อเสียงสองท่าน ได้แก่ Dr. Owen B. Samuels ซึ่งเป็น Neuro-critical care จาก Emery Clinic, USA.

และ Dr. Nicolas Kon Kam King จาก NNI Singapore เป็น Hilight ของงานที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

แล้วเจอกันนะครับ

?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?น.พ. พีระ นาคลออ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? หน่วยศัลยกรรมประสาท?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าThe NAT 2015 001

?

?


??

Download :-

?

-Brochure


-Poster