ข่าว

ขอเชิญร่วมงานประชุม The 4th INERF Asean skull base workshop ,จัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2558?

photo 1

?

?

photo 2

?

photo 3


?

ขอเรียนเชิญ ?แพทย์ และผู้ที่สนใจทุกท่าน


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ร่วมงานประชุม The 4th INERF Asean skull base workshop ,จัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 2-4 มกราคม 2558


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? โดยเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ นพ.พีรพงษ์ โดยกรอกข้อมูลในใบลงทะเบียน

เซ็นชื่อ แล้วแสกน หรือถ่ายภาพ แล้วส่งมาที่ ? ?email : peerapong33@hotmail.com? ? ? ? ? หรือ ??

Line ID : peerapongmontri หรือ ทาง Facebook


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? โดยทั้งนี้ ทางผู้จัดการประชุมฯ ได้กันที่ไว้จำนวนหนึ่งครับสำหรับแพทย์ไทยได้ลงทะเบียน

ในราคาที่ถูกกว่าแพทย์ต่างชาติ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
หากพ้นกำหนดแล้ว ทางผู้จัดฯ จะนำที่นั่งที่เหลือ เปิดให้ต่างชาติลงทะเบียนด้วยได้
ซึ่งที่นั่งอาจจะหมดลงอย่างรวดเร็วครับ


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นพ.พีรพงษ์ ? ? มนตรีวิวัฒนชัย

?

?

?

Download

- Poster

- Brochure

- Application form

?


?

?

?