ข่าว

การประชุมวิชาการ และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค.2561 ที่ ร.ร.สุโกศล กรุงเทพ 

Neuro-Annual-Meeting-2561---Brochure-1

 

Neuro-Annual-Meeting-2561---Brochure-2 

 

ดาวน์โหลด โบรชัวร์